Skoči na vsebino Zemljevid strani

Vsebine z oznako: WCAG

Uporaba title atributov

HTML atributi title se pogosto obravnavajo kot dodatek za dostopnost (in SEO), vendar je ravno obratno. Za uporabnike bralnikov zaslona je vsebina, vključena v atribut title, običajno nepotrebna, odvečna in morda celo neuporabna. Nasprotno pa je vsebina, ki je vključena v atribut title, (verjetno) skrita večini vaših uporabnikov. Če so informacije skrite večini vaših uporabnikov, potem […]

Predstavitev področja in stanja digitalne dostopnosti v Sloveniji – analiza

Kot eden izmed glavnih ponudnikov smo se 18. maja 2023 udeležili prve Slovenske konference s področja digitalne dostopnosti Global Accessibility Awareness Day (GAAD). Uvodno skupno predavanje Predstavitev področja in stanja digitalne dostopnosti v Sloveniji, analiza stanja, ki jo bomo v tem prispevku tudi na kratko povzeli sva pripravila Tilen Škraba, višji svetovalec, presojevalec in direktor zavoda ter Bogdan Cerovac, certificiran strokovnjak za spletno dostopnost in vodja strokovnega sveta zavoda.

Usposabljanje za Zavod Brez ovir

Potrebo po zagotavljanju spletne dostopnosti prepoznavajo tudi organizacije, ki zakonsko (še) niso obvezane zagotavljati dostopnih spletnih mesta do tega pridejo iz etičnih vzgibov. Če gre za organizacije, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami, je to verjetno naravno.

Spletna dostopnost

Standardi za spletne strani so nastali v začetku 90-tih, kmalu zatem so nastale prve smernice za dostopnost spletnih strani – WCAG. Več o zgodovini boste našli v članku o zgodovini spletne dostopnosti. Na tem mestu naj poudarimo le, da so bili spletni standardi že od samega začetka mišljeni v smislu univerzalne dostopnosti, kar se pa v implementacijah žal ni odražalo. Omenjene smernice za dostopnost spletnih strani so se nadgrajevale in trenutno veljavne smernice so WCAG 2.2. Smernice so urejene po načelih, znotraj katerih so urejena posamezna priporočila.