Skoči na vsebino Zemljevid strani

Vsebine z oznako: usposabljanja

Usposabljanje za NVO

V sodelovanju z Ministrstvom za Javno upravo smo 29. 03. 2023 za nevladne organizacije izvedli še zadnje usposabljanje v projektu Informatizacija ZDSSS, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo iz sklada za Nevladne organizacije. Na 4-urnem usposabljanju so udeleženci pridobili informacije o tem, kako splet uporabljajo osebe z oviranostmi in kakšne ovire imajo pri tem […]

Napredno usposabljanje s področja digitalne dostopnosti

23. in 24. 03. 2023 smo izvedli še drugo napredno usposabljanje s področja digitalne dostopnosti. Na 16 urnem usposabljanju smo udeležencem predstavili: vrste oviranosti in ovire, ki se pojavljajo v digitalnem svetu, zakonodajo, ki se navezuje na področje dostopnosti, standarde spletne dostopnosti, ki zagotavljajo enakopraven dostop do vsebin tudi osebam z oviranostmi, orodja in načine […]

Usposabljanje za Zavod Brez ovir

Potrebo po zagotavljanju spletne dostopnosti prepoznavajo tudi organizacije, ki zakonsko (še) niso obvezane zagotavljati dostopnih spletnih mesta do tega pridejo iz etičnih vzgibov. Če gre za organizacije, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami, je to verjetno naravno.

Usposabljanje za Skupnost muzejev Slovenije

Za Skupnost muzejev Slovenije smo prilagodili naše standardno usposabljanje Uvod v digitalno dostopnost in ga izvedli na način, da smo pri praktičnem delu gledali primere iz spletnih strani 10-tih muzejev, ki so nam predhodno poslali povezave in s tem soglasje za tovrstno uporabo strani.