Skoči na vsebino Zemljevid strani

Uporaba title atributov

HTML atributi title se pogosto obravnavajo kot dodatek za dostopnost (in SEO), vendar je ravno obratno. Za uporabnike bralnikov zaslona je vsebina, vključena v atribut title, običajno nepotrebna, odvečna in morda celo neuporabna. Nasprotno pa je vsebina, ki je vključena v atribut title, (verjetno) skrita večini vaših uporabnikov. Če so informacije skrite večini vaših uporabnikov, potem niso potrebne.

Na kratko: Ne uporabljajte jih, razen v specifičnih primerih.

Razlogi proti uporabi atributa title

Atributa title ne uporabljamo, ker ga ne bodo videli:

  • uporabniki na mobilnih napravah,
  • uporabniki, ki računalnik uporabljajo le s tipkovnico,
  • uporabniki povečevalnikov zaslona,
  • uporabniki z motnjami finih motoričnih spretnosti,
  • uporabniki s kognitivnimi motnjami.

Uporabniki bralnikov zaslona atribut title sicer lahko vidijo a se pri slikah prvenstveno uporablja atribut alt, v ostalih primerih pa ustrezen opis elementa ali uporaba aria-label. Uporaba atributa title 

W3C HTML5 Priporočilo opozarja glede rabe title atributa: Relying on the title attribute  is currently discouraged as many user agents do not expose the attribute in an accessible manner as required by this specification (e.g. requiring a pointing device such as a mouse to cause a tooltip to appear, which excludes keyboard-only users and touch-only users, such as anyone with a modern phone or tablet).

Prevod: Zanašanje na atribut title se trenutno odsvetuje, saj številni uporabniški agenti atributa ne prikazujejo na dostopen način, kot zahteva ta specifikacija (npr. za prikaz namigov je potrebna kazalna naprava, kot je miška, kar izključuje uporabnike, ki uporabljajo samo tipkovnico, in uporabnike, ki uporabljajo samo dotik, kot so vsi s sodobnimi telefoni ali tablicami).

Izjeme pri uporabi title atributa

Od uvedbe WAI-ARIA in HTML5, je atribut title upraben predvsem za elemente <frame> in <iframe>.

Izračun nadomestnega besedila

Glede na predvideno obnašanje za izračun nadomestnega besedila je prednost pri izračunu nadomestnega besedila naslednja:

  1. aria-labelledby
  2. aria-label
  3. alt
  4. title

V primerih, da sta uporabljena dva ali več atributov, se uporablja vrednost atributa, ki je najvišje na tej lestvici. Upoštevajte naslednji primer:

 <img src="/pot/do/slike.png" alt="" title="neka vsebina, ki bi bila lahko uporabna" /> 

V tem primeru atribut alt dejansko postane alternativa, ker ima višjo prednost. Čeprav ima atribut title uporabno vsebino, se ne uporabi, ker je tam alt. Za univerzalno zanesljivo alternativno besedilo za slike bi moral biti atribut alt prednostna metoda. V primerih, ko je na voljo atribut title, mora imeti enako vrednost kot alt a se moramo zavedati, da s tem uporabnikom bralnikov zaslona vsebino podvajamo.

Vsem uporabnikom ponudite enako vsebino!

Poglejte tudi