Skoči na vsebino Zemljevid strani

Poziv inšpektorata RS za informacijsko družbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijko družbo, ki deluje pod okriljem Ministrstva za digitalno preobrazbo, je 12. 04. 2023 zavezancem poslal “Obvestilo o zakonski obveznosti glede spletnih objav na vašem spletišču s pozivom o izjasnitvi ali vaše spletišče izpolnjuje zahteve glede dostopnosti“. Marsikateri zavezanec ne ve, kaj ob tem obvestilu naredi oziroma kako naj reagira. 

Zavezanci po ZDSMA morajo, skladno s pozivom, do 21. 04. 2023 pisno sporočiti, ali njihovo spletišče izpolnjuje ali ne izpolnjuje zahtev iz ZDSMA in ali upravljajo, financirajo ali razvijajo mobilno aplikacijo ter, da take aplikacije tudi navedejo. Inšpektor je zavezance tudi pozval, da na podlagi sprememb in dopolnitev Uredbe o organih v sestavi ministrstev popravijo izjave o dostopnosti – posodobiti je potrebno podatke o inšpekcijskem nadzoru.

Pri marsikaterem zavezancu so se ob prijemu dopisa odprla vprašanja. Pri zavezancih, ki imajo dostopnost urejeno oziroma, bolje rečeno, ki so jo že urejali in pri zavezancih, ki imajo urejene izjave o dostopnosti, je bilo taki vprašanj seveda manj. 

Kako naj se zavezanci odzovejo

Predlagamo, da zavezanci inšpektoratu v zastavljenim rokom odgovorijo na elektronski naslov gp.irsd@gov.si, s sklicem na številko zadeve iz dopisa.

V odgovoru naj glede dostopnosti spletnih strani navedejo:

  • katera spletna mesta upravljajo,
  • kakšno je stanje dostopnosti vsakega od navedenih spletnih mest (dostopno, nedostopno ali delno dostopno),
  • navedejo naj, da so podrobnosti glede dostopnosti posameznega spletnega mesta navedene v izjavi o dostopnosti, ki naj jo v odgovoru tudi priložijo v obliki povezave,
  • če so v fazi prenove ali prilagoditev, predlagamo, da navedejo tudi to.

Dodatno naj za vsako mobilno aplikacijo, ki jo upravljajo, financirajo ali razvijajo, navedejo njeno ime in kratek opis ter povezavo do aplikacije.

Na ta način bodo zavezanci pregledno posredovali zahtevane aplikacije in ugodili zahtevam iz poziva.

Kaj lahko storijo tisti, ki strani nimajo prilagojenih

Vsi zavezanci, ki strani še nimajo prilagojenih oziroma na tem še niso delali, naj to v odgovoru odkrito navedejo. Glede na naše izkušnje lahko zagotovimo, da take strani sigurno niso skladne s standardi dostopnosti navedenimi v dopisu  – SIST EN 301 549 V3.2.1, oziroma WCAG 2.1 AA.

Predvidevamo, da take spletišča nimajo izdelana niti izjave o dostopnosti, ki jo tudi zapoveduje Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Izjava o dostopnosti

Vsem, ki na spletnih straneh nimajo objavljene niti izjave o dostopnosti, predlagamo, da jo čim prej, lahko že v roku poziva, pripravijo in na ta način transparentno prikažejo stanje dostopnosti svojih spletišč.

Vsebina izjave o dostopnosti je določena z Uredbo o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti ter o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij (pisrs.si). Uredba se sklicuje na Vzorec izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/ 2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (europa.eu)

Pri tem je na mestu, da vse zavezance opozorimo, da morajo izjavo o dostopnosti posodabljati najmanj 1x na leto in, da morajo biti v izjavi navedeni resnični podatki.

Vsi, ki izjavo o dostopnosti že imajo, jo morajo dopolniti z novimi podatki glede inšpekcijskega nadzora.

Hitre rešitve za nedostopne  spletne strani

Opozoriti moramo, da hitrih rešitev za ureditev skladnosti z mednarodnimi standardi glede spletne dostopnosti in s tem z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, NI. Vsaka hitra rešitev, kot je npr. nameščanje vtičnikov, hitri nestrokovni popravki, ipd., bo prinesla le dodatne in nepotrebne stroške.

Pravi način za ureditev skladnosti je ustrezen, sistematični in strokovno podprt pristop.

Povzetek

Predlgamo torej, da:

  • na poziv inšpekcije odgovorite z vsemi relevantnimi in pravilnimi podatki. S tem se izognete prekršku in globi glede poziva,
  • dopolnite izjavo o dostopnosti z novimi podatki glede inšpekcijskega nadzora,
  • če izjave o dostopnosti nimate, le to izdelate, tudi če bo v njej zapisano, da spletno mesto ni dostopno, ter jo objavite na ustreznem mestu na spletni strani (ponavadi v nogi strani, poleg ostalih povezav do informacij o strani, kot so piškoti, uporaba vsebin ipd.).

Seveda je nesmiselno na hitro in brez ustreznih strokovnih pristopov začeti spreminjati nedostopne vsebine, saj vam to lahko povzroči dvojno delo in dvojne stroške.