Skoči na vsebino Zemljevid strani

Kako uspešno izpeljati projekt prilagoditve oz. razvoja dostopne spletne strani?

Eden večjih izzivov, s katerim se srečujejo organizacije, ki želijo prilagoditi svoje spletne strani skladno s priporočili spletne dostopnosti, je zagotavljanje ustreznih rezultatov. V veliki večini nimajo notranjih resursov z ustreznimi kompetencami, napačno pričakujejo tudi, da bodo ustrezna znanja imeli izvajalci prenove. In tako prihaja do neuspešnih projektov, nesmotrne porabe proračunskih sredstev in spletne strani ostajajo nedostopne.

V članku izpostavljamo nekaj priporočil, kaj lahko storijo organizacije, da občutno povišajo možnosti za uspešno izpeljavo projekta prilagoditve / razvoja spletne strani skladno s priporočili spletne dostopnosti.

Priprava oblikovalskih osnov in tehničnih zahtev

Priprava tehničnih specifikacij s področja digitalne dostopnosti je potrebna in smiselna iz več razlogov. Prvi, najpomembnejši, je podajanje smernic in zahtev izvajalcem, ki se morajo od prvega trenutka razvoja spletne strani, zavedati, da se morajo pri razvoju držati priporočil za dostopnost spletnih strani, ki jih je pripravil konzorcij za svetovni splet. In pri tem ima oblikovanje ključno vlogo. Oblikovanje mora biti v službi uporabnikov, vseh uporabnikov.

Za dosledno upoštevanje priporočil izvajalci potrebujejo ustrezne oblikovalske osnove, za katere je smiselno, da jim jih podate vnaprej ali pa v tehničnih specifikacijah navedete, da morajo pripraviti osnutke in jih dati v potrditev še pred začetkom razvoja.

V zahtevah je smiselno navesti tudi, da mora biti struktura vseh posameznih strani ustrezno opredeljena tako z naslovi (H1 – H6), kot s samo strukturo (glava, glavna vsebina, noga, stranski meni, obrazci, iskalnik, ipd.). Paziti je potrebno na opredelitve elementov, kot so tabele, seznami, galerije ipd.

Z dobro pripravljenimi tehničnimi specifikacijami, lahko zagotovite, da bodo izvajalci ob vsakem koraku razvoja mislili tudi na dostopnost. S tem date izvajalcem vedeti, da je to bistven del prenove spletnih strani.

Tudi če v tehničnih specifikacijah ne opredelite vseh podrobnosti, je potrebno, da izvajalce na posebne zahteve za dostopnost elementov ustrezno opozorite.

Izbira izvajalcev

Glede na izkušnje je v našem prostoru zelo težko svetovati, katere izvajalce izbrati. Zelo redka so podjetja, ki imajo na tem področju dovolj izkušenj in za katere bi lahko zagotovili, da izdelavo dostopnih spletnih strani res dobro obvladajo.

Zato je potrebno v javnem razpisu / pozivu izvajalcem dovolj jasno poudariti pomen spletne dostopnosti oziroma skladnosti s smernicami za dostopnost spletnih vsebin (WCAG 2.1 AA).

Eden od dobrih načinov, da se to poudari brez možnosti spregleda s strani ponudnikov je vključitev Izjave o zagotavljanju skladnosti z WCAG 2.1 AA, ki jo mora ponudnik ob oddaji ponudbe podpisati.

To daje ponudnikom ponovno na znanje, da je dostopnost pomemben oziroma bistven del prenove spletnih strani. To bo istočasno izvajalce prepričalo, da si omenjene smernice tudi res pogledajo in jih še pred oddajo ponudbe vsaj malo preučijo. Po naših izkušnjah si jih trenutno v večini primerov ne.

Usposabljanje tehničnega osebja in urednikov

Čas, ko izvajalci razvijajo spletne strani, lahko smiselno izkoristite za usposabljanje vaših informatikov in urednikov spletnih strani (vsi, ki za objave pripravljajo ali vsebine ali dokumente in seveda tisti, ki vsebine na koncu res objavijo).

Pogosto objavam na spletni strani sledijo tudi objave na družabnih omrežjih in smiselno je, da se poskrbi tudi za usposabljanje za dostopnost teh objav.

Vse je smiselno usposobiti za osnove digitalne dostopnosti, urednike pa dodatno tudi z znanji za pripravo dostopnih vsebin.

Prilagoditve vsebin glede na priporočila in zakonodajni okvir

Poleg tehnične rešitve je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno prilagoditev vseh vsebin oziroma vsaj vsebin od datuma uveljavite zakona naprej.

Tu mislimo predvsem na ustrezne strukture strani (naslovi, seznami, tabele, ipd.), na ustrezne opise slik in ostalih ne tekstovnih elementov, na prilagoditve dokumentov, morebitnih video in zvočnih vsebin, ipd. Tudi te prilagoditve lahko prenesete na izvajalce prenove ali na izvajalce s področja digitalne dostopnosti.

Kvalitativni tehnični prevzem spletnih strani

Ko razvijalci zaključijo prenovo, je smiselno še na njihovih razvojnih strežnikih preveriti ustreznost tako tehnične rešitve, kot tudi prilagoditev samih vsebin.

Neustrezne rešitve je težje in dražje naknadno prilagajati. Plačilo mora biti pogojeno z dostopnostjo. Tu pri večini nastane težava glede strokovnosti za preverjanje ustreznosti rešitve. Zato je smiselno, da vam že od prvega koraka naprej pomaga ustrezen strokovnjak.