Skoči na vsebino Zemljevid strani

DIGIN2023: Digitalna vključenost v informacijski družbi

Konfererenca DIGIN 2023, ki letos poteka prvič, je namenjena osveščanju, proučevanju in predstavitvi novih načinov za uporabo podpornih tehnologij za vključevanje vseh oseb z različnimi oblikami oviranosti, kar vključuje:

 • gibalno ovirane osebe,
 • slepe in slabovidne osebe,
 • gluhe in naglušne osebe,
 • osebe s težavami v kognitivnem funkcioniranju in tudi
 • starejše osebe z različnimi oblikami oviranostmi.

Konferenco organizirajo Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoInstitut Jožef Stefan in European accessibility resource center – AccessibleEU.          

Konferenca bo potekala pod okriljem multikonference Informacijska družba 2023 in bo imela značaj osveščanja, informiranja, omreževanja in posvetovanja. Odvijala se bo na Institutu Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana.

Konferenca bo potekala 11. 10. 2023 v Institutu Jožef Stefan v Ljubljani.

Prispevki naših sodelavcev

Med številnimi govorci z zanimivimi predstavitvami so tudi trije strokovnjaki Zavoda za digitalno dostopnost A11Y.si in zasedajo celotno Sekcijo B konference me 11.30 in 12.30,  ki jo vodi dr. Bogdan Dugonik:

 • Bojan Mord, direktor zavoda Hiša Slovenskega znakovnega jezika in član strokovnega sveta Zavoda A11Y.si predstavlja članek z naslovom Tehnična izvedba tolmačenja znakovnega jezika na televiziji (original: The Technical Execution of Sign Language Interpretation on Television).
 • Bogdan Cerovac, certificiran strokovnjak s področja spletne dostopnosti (IAAP WAS) in predsednik strokovnega sveta Zavoda A11Y.si predstavlja članek z naslovom Splošne strategije za izboljšanje dostopnosti e-poslovanja (original: General Strategies for Improving Accessibility of E-commerce).
 • Tilen Škraba, svetovalec s področja digitalne dostopnosti in direktor Zavoda A11Y.si predstavlja članek z naslovom Dostopnost informacijskih rešitev - ključ za opolnomočenje oseb z invalidnostmi (original: IT Solutions accessibility – the key to empowering people with disabilities)

Vabilo

Dostopnost

 • Na voljo bodo podnapisi v slovenščini v ZOOM
 • Povezava za spletne podnapise
 • Na voljo bo tolmač v slovenski znakovni jezik v živo in prek ZOOM
 • V prostoru je na voljo slušna zanka za uporabnike slušnih aparatov
 • Prostor je dostopen za invalidske vozičke

Vabilo uredniškega odbora

Konferenca DIGIN 2023 – “Digitalna vključenost v informacijski družbi” postaja s širjenjem kroga uporabnikov tudi na osebe z različnimi oblikami oviranosti pomemben dejavnik pri analizi, izdelavi in ocenjevanju digitalnih proizvodov in storitev.  Glede na to, da je potrebno upoštevati vse ljudi, prihajajo na dan vse večje potrebe po večji dostopnosti, jasnosti, razumljivosti in uporabnosti tehnologij. Prav tako se moramo zavedati zahtev in potreb uporabnikov, ki potrebujejo pomoč in podporo za komunikacijo in enostavnejše vključevanje v družbeno, socialno in delovno okolje. 

Letošnja prva hibridna konferenca “Digitalna vključenost v informacijski družbi” bo potekala v živo v sodelovanju z evropskim centrom virov za dostopnost – AccessibleEU. Tematika konference bodo različne rešitve, spoznanja in metode za digitalno vključenost. Izkušnje, ki smo jih dobili predvsem med epidemijo COVID-a zaradi potreb po delu na daljavo, so pomemben vir za pridobivanje dodatnih informacij o tem, kako uporabljati podporno tehnologijo in omogočiti vključenost vseh.

Vabimo vas, da se aktivno udeležite konference “Digitalna vključenost v informacijski družbi” in da predstavite svoje poglede in rezultate raziskav ter da skupaj ugotovimo, kako izboljšati in razširiti digitalno vključenost.

Za obiskovalce  v živo in na daljavo je udeležba brezplačna.