Skoči na vsebino Zemljevid strani

Dostopnost za urednike

Za zagotavljanje dostopnosti je pomembno, da je spletna stran ustrezno oblikovana, ustrezno tehnično postavljena in da so vsebine za stran ustrezno pripravljene.

Komu je namenjeno

Usposabljanje je prvenstveno namenjeno upravljalcem spletnih in digitalnih vsebin, saj je na njih breme dostopnosti spletnih vsebin po tem, ko je neka dostopna spletna stran objavljena. Od njih je odvisno, če bo spletna stran dostopna en dan ali celo leto in več.

Usposabljanje je dobrodošlo tudi za strokovnjake, ki načrtujejo in razvijajo spletno stran, saj jim poda ključne informacije glede potreb za upravljalce vsebin.

Vsebina usposabljanja

Prvi dan, dopoldan:

 • Vrste oviranosti
  • Ovire pri uporabi
  • Rešitve in pristopi
 • Standardi dostopnosti
  • Osnove WCAG
  • Zgodovina WCAG
 • Zakonodaja

Prvi dan, popoldan:

 • Razlaga priporočil po načelih
  • Zaznavnost
  • Upravljivost
  • Razumljivost
  • Robustnost

Drugi dan, dopoldan:

 • Razlaga načel zaznavnosti
  • Kako se odločamo, kdaj je treba pripraviti tekstovne alternative in kdaj ne
  • Kako ustrezno opišemo sliko, graf, shemo. Kakšno izrazoslovje uporabljamo. Kdaj uporabljamo alt tekst in kdaj moramo vsebino opisati v članku.
  • Kako zagotovimo dostopnost zvočnih vsebin
  • Kako zagotovimo dostopnost video vsebin
  • Kako in kdaj ustrezno uporabljamo različne nivoje naslovov, sezname, kako poskrbimo, da bodo tabele dostopno, ipd.?
  • Kako izberemo prave barve?
 • Razlaga načel upravljivosti
  • Kako pripravimo ustrezni naslov spletne strani?
  • Kako ustrezno poimenujemo povezavo, da bo čim bolj razumljiva? Kako se lotimo kratkih enoličnih povezav (več, preberi več, odpri …)
  • Kako z naslovi in oznakami uporabniku ustrezno predstavimo, kakšna vsebina se nahaja na strani

Drugi dan, popoldan:

 • Razlaga načel razumljivosti
  • Kako pripravljamo tekste, da bodo razumljivi veliki večini obiskovalcev?
  • Kako pripravimo ustrezna navodila za obrazce in vnosna polja ter kako pripravimo obvestila o napakah in potrebnih popravkih?
 • Razlaga načel robustnosti
  • Kako naj
 • Dostopnost objav na družabnih omrežjih

Trajanje in način izvedbe

Usposabljanje traja 16 ur

Z organizacijo se vnaprej dogovorimo za termin izvedbe usposabljanja. Ker želimo z usposabljanjem doseči tudi ustrezno zavedanje zaposlenih, se lahko usposabljanje izvede na način, da se ga prilagodi vsebinam in spletnim stranem organizacije, za katero usposabljanje izvajamo.

Nadaljevanje usposabljanj

Uredniki dobijo skozi usposabljanje zadostna znanja glede razlogov za univerzalno dostopnost in tehničnih zahtev (prvi dan) ter seveda za pripravo dostopnih vsebin na spletu.

Ker se na spletu pogosto objavljajo tudi razni dokumenti je smiselno usposabljanje nadaljevati z Digitalna dostopnost dokumentov.