Skoči na vsebino Zemljevid strani

Dostopnost za presojevalce

Usposabljanje za presojevalce je specifično, saj gre delno za serijo usposabljanj, ki pokrijejo vse teme, kot jih pokrivajo ostala usposabljanja.

Razlika je v postopnosti usposabljanj, saj se 5 dnevno (40 ur) usposabljanje razdeli na način, da poteka pet tednov. V vmesnem času med posameznimi termini predavanja morajo udeleženci predelati tudi povezane vsebine na spletu.

Tako v 6-tedenskem obdobju, v sklopu predavanj in delu doma, udeleženci pridobijo poglobljeno poznavanje priporočil WCAG, orodja za preverjanje posameznega kriterija ter seveda metodologijo za izvedbo presoje (WCAG-EM).

Po zaključku vseh predavanj se začne obdobje pripravništva oz. mentorstva, v katerem morajo udeleženci izkazati svojo ustrezno pripravljenost na samostojno delo presojevalcev.

Prilagojena usposabljanja za presojevalce imamo pripravljena tudi za presojevalce iz vrst oseb z oviranostmi, kjer je cilj, da jih naučimo presojati predvsem področja, ki so povezana z njihovo oviranostjo.