Skoči na vsebino Zemljevid strani

Dostopnost dokumentov

Za zagotavljanje dostopnosti je pomembno, da je spletna stran ustrezno oblikovana, ustrezno tehnično postavljena in da so vsebine za stran ustrezno pripravljene.

A pri straneh niso pomembne le vsebine, ki jih predstavljamo v HTML obliki temveč tudi oblike, ki jih na stran pripnemo v obliki pisarniških dokumentov. Dostopnost teh je pomembna tudi, ko so dokumenti namenjeni širši javnosti in jih pošiljamo / distribuiramo na različne druge elektronske načine.

Komu je namenjeno

Usposabljanje je prvenstveno namenjeno upravljalcem spletnih in digitalnih vsebin in dokumentov, ki se na spletnih straneh objavljajo. Namenjeno je tudi vsem v organizaciji, ki pripravljajo dokumente, ki so namenjene javnosti (širši ali ožji).

Vsebina usposabljanja

Prvi dan, dopoldan:

 • Vrste oviranosti
  • Ovire pri uporabi
  • Rešitve in pristopi
 • Standardi dostopnosti
  • Osnove WCAG
  • Zgodovina WCAG
 • Zakonodaja

Prvi dan, popoldan:

 • Načela iz pogleda dostopnosti dokumentov
  • Zaznavnost
  • Upravljivost
  • Razumljivost

Drugi dan, dopoldan (praktično):

 • Dostopnost MS Word
 • Dostopnost Adobe Acrobat

Drugi dan, dopoldan (praktično):

 • Dostopnost Adobe Acrobat
 • Dostopnost MS Excel
 • Dostopnost MS Powerpoint

Trajanje in način izvedbe

Usposabljanje traja 16 ur

Z organizacijo se vnaprej dogovorimo za termin izvedbe usposabljanja. Ker želimo z usposabljanjem doseči tudi ustrezno zavedanje zaposlenih, se lahko usposabljanje izvede na način, da se ga prilagodi vsebinam in dokumentom organizacije, za katero usposabljanje izvajamo.

Za usposabljanje bodo udeleženci potrebovali svoje osebne računalnike / prenosnike.