Skoči na vsebino Zemljevid strani

Svetovanje

Preko svetovanja vam pomagamo pri razreševanju vsebinskih in tehničnih vprašanj glede zagotavljanja dostopnosti ob zasnovi, oblikovanju, razvoju in ob pripravi vsebin za vaše spletne strani, vam pomagamo pri zagotavljanju dostopnih dokumentov in dostopnih objav na družabnih omrežjih.

Svetovanje je lahko samostojna storitev ali dodatna storitev ob storitvah presoj spletnih strani.

Dostopnost spletnih strani

Faza zasnove

V fazi zasnove vam pomagamo pri razmisleku o strukturi strani, kako naj bo ta določena v smislu dostopnosti za vse, pomagamo vam pripraviti pravil za oblikovalce in razvijalce, ki morda *še* ne poznajo standardov dostopnosti. Na ta način se lahko z ustrezno strokovno pomočjo doseže, da ne prihaja do kasnejših napak, ki so lahko precej drage.

Faza oblikovanja

V fazi oblikovanja vašim ali zunanjim oblikovalcem pomagamo pri vprašanjih dostopnosti, kot tudi pri razmislekih o uporabniški izkušnji vseh, torej tudi oseb z oviranostmi. Če je stran tehnično dostopna in je ob tem kompleksna za uporabo (UX), je stran de facto, ne glede na morebitne presoje in certifikate, še vedno nedostopna.

Preverijo se lahko vsi kontrasti in vse rešitve. Vsi predvideni elementi strani v različnih stanjih in tako se ključne potrditve opravijo pravočasno in se kodirajo le enkrat, brez neštetih popravkov.

Faza razvoja

V fazi razvoja pomagamo in svetujemo izvajalcem pri doseganju želenih rezultatov tehničnih rešitev. To je še posebej pomembno pri implementaciji struktur, izdelavi obrazcev ali spletnih aplikacij, iskanju oz. preverjanju rešitev kompleksnih delov strani in različnih komponent.

Zagotavljanje dostopnosti v fazi razvoja, preden se različne slabe oz. nedostopne prakse uporabijo na velikem številu strani, lahko občutno poceni razvoj. Če ne za naročnika (fiksna cena), pa za v vsakem primeru za razvijalce. Oz. če ne za enega, za drugega.

Priprava vsebin

Ustreznost priprave vsebin je enako ključnega pomena, kot samo oblikovanje in kot tehnična rešitev spletnih strani. Odlično univerzalno oblikovana in dobro sprogramirana spletna stran, ob slabo pripravljenih in označenih vsebinah, ne bo nikoli dostopna.

Zato je potrebno združiti vse štiri elemente in vsem štirim elementom nameniti enako pozornosti.

Morda pripravi vsebin celo nekaj več, saj je večina spletnih mest živih, kar pomeni, da se vsebine nenehno dodajajo ali spreminjajo. In prav pri tem lahko hitro pride do napak in dostopna spletna stran v trenutku objave lahko kar se da hitro postane nedostopna.

Da se to ne zgodi sicer nudimo specifično in unikatno storitev: skrbništvo dostopnosti spletnih strani.

Dostopnost dokumentov

Pomen dostopnosti dokumentov je zelo podoben pomenu priprave dostopnih vsebin. Na spletni strani se pogosto objavljajo tudi povezave do raznih dokumentov. Najpogosteje so to Adobe PDF ali Microsoft Word. Ostali so sicer redkejši a nič manj pomembni.

A v organizaciji, ki se trudi biti enako dostopna vsem in se pri tem ne omejuje le na spletne strani, je pomembno tudi, da pripravlja dostopne dokumente ne glede na to, kje so na koncu objavljeni in kako se uporabljajo.

Pri tem vam pomagamo s podporo vašim zaposlenim, pri pripravi specifikacij, internih standardov in/ali vodičev, s čimer lahko zagotovite, da vsi zaposleni za dostopne dokumente skrbijo enako kvalitetno.

Dostopnost objav na družabnih omrežjih

Objave na družabnih omrežjih, na področjih obveščanja, jačanja blagovne znamke, promocij in podobno, prehitevajo učinke objav na spletnih straneh. Zato morajo organizacije poskrbeti, da so tudi te objave dostopne.

Priprava dostopnih objav organizacije ne stane nič več, kot objava nedostopnih objav. Le poznati in upoštevati je potrebno nekatera pravila. In ta pravila vašim oblikovalcem in upravljalcem vsebin z veseljem predstavimo, kot tudi razloge za njih, in poskrbimo, da bodo objave res dostopne vsem.

Priprava strategij

V primeru, da imate kompleksnejši sistem spletnih strani in aplikacij, ki presega okvire enostavnih posodobitev v smislu doseganja standardov dostopnosti, za vas pripravimo analizo dostopnosti vaših različnih produktov, analiziramo ključne pomanjkljivosti, pripravimo načrt aktivnosti in določimo prioritete. Glede na ugotovljene dostopnosti lahko pripravimo tudi ustrezne usmeritve z izvajalci in vse potrebne povezave / sklice, da lahko elemente – od enostavnih do kompleksnih – naredijo dostopne.

Po pripravi strategije vas lahko spremljamo pri njeni implementaciji ter vam, vašim zaposlenim in vašim zunanjim izvajalcem pomagamo pri doseganju ciljev.

Priprava tehničnih specifikacij

Če pripravljate javni razpis za storitve razvoja spletnih strani (zaradi ZDSMA) ali aplikacij (zaradi ZDSMA ali 68. člena ZJN-3), vam pomagamo pri pripravi ustreznih tehničnih zahtev s področja digitalne dostopnosti ter pri opredelitvi kriterijev ter preverb glede izkazovanja ustreznih kompetenc ponudnikov.

Ob sami izvedbi projekta lahko izvajamo sprotni nadzor nad rezultati, s področja digitalne dostopnosti svetujemo vašim zaposlenim in izvajalcem, ter na koncu, pred končnim prevzemom in plačilom, izvedemo končni pregled rezultatov iz pogleda dostopnost, lahko tudi v obliki formalne presoje dostopnosti rešitve.