Skoči na vsebino Zemljevid strani

Reference

2023 - aktualno
Pobudniki in soorganizatorji prve konference s področja digitalne dostopnosti v Sloveniji: GAAAD Slovenija 2023, konferenca na dan Svetovnega dne ozaveščanja o dostopnosti 2023 (Vabilo na konferenco GAAD Slovenija 2023, Objava dogodka na svetovni strani GAAD)
2023 - aktualno
Presoja spletnih strani Centrov za socialno delo Slovenije, izvedba usposabljanj in podpora pri zagotavljanju dostopnosti, za vse 16 centrov za socialno delo v Sloveniji
2023 - aktualno
Podpora Loteriji Slovenije pri nadgradnjah in spremembah sicer že dostopnih in certificiranih (A3C - Dostopno vsem) spletnih strani.
2022 - aktualno
Smo del Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID). Smo so-predsedujoči Delovni skupini za digitalno dostopnost. Aktivno sodelujemo tudi v Delovni skupini NVO za digitalno vključenost starejših.
2022 - aktualno
Sodelovanje z Medobčinskim društvom Nova Gorica pri promociji dostopnosti in strokovna pomoč na področju digitalne dostopnosti.
2016 - aktualno
Sodelovanje z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije na področju informacijskih tehnologih in spletne dostopnosti
2023
V sodelovanju z Združenjem bank Slovenije (ZBS) smo področje digitalne dostopnosti in Zakona o dostopnosti do storitev in proizvodov za invalide predstavili več kot 60 predstavnikom slovenskih bank.
2023
Sodelovanje na posvetu v Državnem svetu RS (Digitalni svet brez ovir: Posvet o stanju digitalne in spletne dostopnosti v Sloveniji).
2023
Izvedba dveh (2) naprednejših, 16-urnih usposabljanj s 14 udeleženci. To so bila prva usposabljanja v Sloveniji, s podrobnejšo strokovno tematiko s področja digitalne dostopnosti. Tovrstna usposabljanja so namenjena osebam, ki lahko delujejo kot skrbniki dostopnih spletnih vsebin in so sposobni sami prepoznati morebitna odstopanja ključnih kriterijev WCAG 2.1 AA. Projekt: Informatizacija ZDSSS
2022 - 2023
Sodelovanje na projektu Informatizacija ZDSSS, razvoj poslovnega informacijskega sistema Zveze in vodenje razvoja Evidence članstva ter ostalih dostopnih spletnih modulov (WCAG 2.2.)
2022 - 2023
Izvedba 10+ 4-urnih usposabljanj s področja digitalne dostopnosti z več kot 140 udeleženci iz različnih ciljnih skupin: predstavniki javnega sektorja, predstavniki nevladnih organizacij, predstavniki ranljivih skupin. Projekt: Informatizacija ZDSSS
2022 - 2023
Svetovanje Mestni občini Nova Gorica pri prenovi spletnega mesta, spremljanje dela razvijalcev, presoja in usposabljanje urednikov spletnih vsebin na Mestni občini Nova Gorica. Obvestilo za javnost MONG: Velik korak za dostopnost spletne strani.
2018 - 2023
Svetovanje pri vzpostavitvi dostopnih spletnih strani Loterije Slovenije in certificiranje spletnih strani Loterije Slovenije (loterija.si)
2023
Izvedba usposabljanja osnove digitalne dostopnosti za Zavod Brez ovir. Usposabljanja se je udeležilo 13 oseb, od tega trije s strani oblikovalcev in izdelovalcev spletne strani. Naročnik: Zavod Brez ovir
2022
Izvedba usposabljanja osnove digitalne dostopnosti za slovenske muzeje. Usposabljanja se je udeležilo 35 predstavnikov iz več kot 30 slovenskih muzejev. Naročnik: Skupnost slovenskih muzejev
2019, 2021, 2022
Presoja dostopnosti spletnih strani Slovensko ogrodje kvalifikacij, Center RS za poklicno izobraževanje; izvedba usposabljanja za zaposlene in predstavnike izvajalcev.
2018 - 2022
Sodelovanje z Zavodom IZDV na področju preverjanja skladnosti WCAG / A3C, vodja preverjanja skladnosti WCAG / A3C.
2020 - 2021
Presoja dostopnosti spletnih strani JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (www.lpt.si)
2020 - 2021
Presoja dostopnosti in svetovanje pri prilagoditvi spletnih mest Javnega holdinga Ljubljana (www.jhl.si, www.vokasnaga.ci, www.enegetika-lj.si, www.lpp.si, www.rcero-ljubljana.si, www.cevko.si, www.primavoda.si, www.ponovnauporaba.si, www.bivanjudajemoutrip.si, mojracun.energetika-lj.si, tp.lpp.si, urbana.jhl.si).
2020
Presoja dostopnosti spletnih strani Stanovanjskega sklada RS (www.ssrs.si)
2020
Hitra presoja spletnega mesta Nacionalno informacijsko središče, Center RS za poklicno izobraževanje.
2020
Presoja dostopnosti spletnih strani JP Jesenice (www.jeko.si)
2019 - 2020
Svetovanje s področja dostopnosti za tehnološko platformo e-Občina. Svetovanje smo opravili na osnovi spletnega mesta Občine Idrija, preko česar je naročnik pridobil znanje za prilagoritev tehnološke platforme na kateri na kateri temelji 80+ spletnih občinskih spletnih mest. Naročnik: Sigmateh d.o.o., Maribor.
2019 - 2020
Svetovanje in presoja pri prenovi Elektronskega informacijskega sistema Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, doseganje skladnosti z WCAG 2.1. Naročnik: GURU d.o.o.
2018
Izvedba usposabljanja za preverjanje skladnosti z WCAG 2.0 / A3C (Zavod IZDV), za tuje partnerje iz Nemčije in Hrvaške.
2018
Presoja dostopnosti spletnih strani Zdravko Lidl (zdravko-lidl.si)
2018
Svetovanje pri vzpostavitvi dostopnih spletnih strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in presojevalec dostopnosti spletnih strani NAKVIS. https://www.nakvis.si/
2017
Sodelovanje v skupini, ki je pripravila standarde dostopnosti za certifikat A3C, ki ga izdajata Zavod IZDV in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.
2017
Svetovanje pri vzpostavitvi dostopnega spletnega mesta Zavoda IZDV.
2013-2015
Sodelovanje z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, vodenje projekta »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja«. Poleg vodenja sodeloval pri vzpostavitvi dostopnih spletnih strani projekta in strani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, vodenje razvoja dostopne spletne aplikacije (EIS), vodenje opredelitve zahtev ter testiranje pri razvoju sodobne sinteze govora slovenskega jezika, sodelovanje pri svetovanju institucijam (FURS, MJU e-Uprava, ipd.) pri zagotavljanju dostopnosti njihovih spletnih mest.
2011-2012
Sodelovanje z Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (sedaj Center IRIS), odgovoren za usposabljanje otrok z oviranostmi za delo z informacijskimi tehnologijami, odgovornost za tehnične pripomočke za slepe in slabovidne.
2008-2010
Sodelovanje z Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (sedaj Center IRIS) na projektu Center za pomoč slepim in slabovidnim (2008-2010), v okviru katerega smo izdelali prve spletne strani, ki so omogočale dostopnost tako slepim kot tudi slabovidnim osebam.

Zadnjič posodobljeno: 14. 5. 2023