Skoči na vsebino Zemljevid strani

Vzpostavitev Delovne skupine nevladnih organizacij za digitalno vključenost starejših

V okviru Mreže za vključujočo informacijsko družbo smo zainteresirane članice vzpostavile Delovno skupino NVO za digitalno vključenost starejših. Delovna skupina se zavzema za vzpostavitev strukturiranega in preglednega dialoga, ki bo omogočal partnersko usklajevanje ciljev in ukrepov med NVO sektorjem, pristojnimi vladnimi resorji in ponudniki storitev pri naslavljanju problematike digitalnega opismenjevanja, dostopa do digitalnih tehnologij in spletne dostopnosti za starejše.

Več si lahko preberete v V zpostavljena Delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno vključenost starejših (informacijska-druzba.org).