Skoči na vsebino Zemljevid strani

Svetovni dan invalidov in ljudi s posebnimi potrebami

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov in ljudi s posebnimi potrebami, ki je namenjen spodbujanju razumevanja problematike povezane z osebami z različnimi oviranostmi, zagovarjanje njihovih temeljnih pravic in omogočanje enakopravnega vključevanja oseb z oviranostmi v družbo na vseh področjih.

Glede na slovensko zakonodajo je invalid le nekdo, ki ima uraden status invalida, zaradi česar smo se v Zavodu A11Y.si odločili za dosledno uporabo termina osebe z oviranostmi, ki vključuje tudi take brez uradnega statusa.

Razumevanje raznolikosti

Osebe z oviranostmi predstavljajo zelo raznoliko skupino ljudi, katere se srečujejo z edinstvenimi izzivi tako v digitalnem kot realnem svetu.

Telesna oviranost lahko vpliva na gibljivost ali koordinacijo, zaradi česar so vsakodnevne dejavnosti zahtevnejše. Kognitivne oviranosti, ki predstavljajo raznolike intelektualne ali učne sposobnosti lahko zahtevajo prilagojene izobraževalne pristope in enostavnejše vsebine. Senzorične oviranosti, kot sta slepota ali gluhota, vplivajo na to, kako posamezniki zaznavajo svet in kako z njim komunicirajo. Nevidne invalidnosti, vključno s kroničnimi boleznimi ali duševnimi boleznimi, predstavljajo izzive, ki morda niso takoj vidni. Nevrorazvojne oviranosti, kot so motnje avtističnega spektra, vplivajo na socialne in komunikacijske spretnosti.

Tukaj pa ne smemo pozabiti na starejše, ki se lahko hkrati srečujejo z več vrstami oviranostmi, vse od gibalnih do senzoričnih, ki otežkočajo vsakodnevne dejavnosti.

Oviranost v številkah

V Evropi živi približno od 10% do 15% posameznikov z različnimi oblikami oviranosti, ob tem pa še dodatnih 20% prebivalstva, ki spada v kategorijo starejše populacije. Glede na ocene velja, da v Sloveniji približno vsaj 13% prebivalstva živi z oviranostmi, kar predstavlja okvirno 270.000 ljudi. Pomembno je omeniti, da je ta številka morda podcenjena, saj mnogi posamezniki z oviranostjo morda niso uradno zavedeni kot invalidi ali pa se sami ne identificirajo s statusom invalidne osebe. Ko dodamo še starejše, kaj hitro presežemo 25% prebivalstva.

Oviranost na družbenem nivoju

Položaj oseb z oviranostmi v skupnosti je odvisen od možnosti enakovrednega vključevanja in sodelovanja v družbi. Tukaj imata velik pomen družbeno zavedanje in prizadevanje za zmanjšanje ali odpravo ovir, s katerimi se posamezniki srečujejo med vsakodnevnimi dejavnostmi.

S tem se ustvarja bolj vključujoče okolje, kjer lahko osebe z različnimi oviranostmi dejavno sodelujejo v kulturi, rekreativnih in družbenih aktivnosti ter izobraževanju. Ne smemo pa pozabiti na omogočanje enakovrednega dostopa do objektov, informacij in digitalnih vsebin, vključujoč spletne strani in različne aplikacije.

Ne omogočanje, lahko bi rekli tudi onemogočanje, enakovrednega dostopa pomeni neposredno diskriminacijo in osebam z invalidnostmi ne le odvzame enakost pri naštetih aktivnostih, onemogoča in jim občutno otežuje tudi enakost pri delu in s tem možnostih zaposlitve.

Zaključek

Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami nas opominja na posameznike, ki tvorijo nepogrešljiv in enakovreden del družbe. Na posameznike, ki prinašajo dragocen prispevek k družbenemu, kulturnemu in gospodarskemu življenju, kar nas spodbuja k njihovemu boljšemu razumevanju in spoštovanju raznolikosti.

Pomembno je, da se zavedamo, da smo kot družba skupaj odgovorni za to, da vsak posameznik, ne glede na svoje sposobnosti, čuti svojo vrednost in pripadnost. Raznolikost ni le neizogiben del naše družbe, ampak je vir moči, ki nam omogoča rast in napredek.

Zato si prizadevajmo za vključujoče okolje, ki omogoča vsakomur, da se uresniči in deli svoje talente, s tem pa gradimo bolj sočutno, pravično in enakopravno skupnost.