Skoči na vsebino Zemljevid strani

Sodelovanje v NVO-VID

Zavod za digitalno dostopnost A11Y.si je bil predlagan za članstvo in kasneje tudi sprejet v mrežo NVO-VID, Mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo.

Sodelovanje z mrežo

Naši razlogi za sodelovanje z NVO-VID so izključno povezani z našimi cilji na področju osveščanja in zagovorništva področja digitalne dostopnosti. V mreži NVO-VID so povezane nevladne organizacije s področja kulture, odprte kode, podpore starejšim in invalidom, podpore ranljivim skupinam ipd.

Kot taka je mreža idealno okolje v okviru katerega in preko katerega lahko dosežemo ključne deležnike s ciljem izvajanja aktivnosti zagovorništva s področja digitalne dostopnosti.

Področja delovanja NVO-VID

Mreža je v svojem načrtu za leto 2022 osredotočila na naslednja področja:

  1. digitalna suverenost prebivalstva in digitalizacija nvo sektorja,
  2. profesionalizacija nvo sektorja na področju informacijske družbe,
  3. zagovorništvo pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov,
  4. informiranje in ozaveščanje,
  5. mreženje.

Dobrobit za naše delovanje vidimo v prav vseh področjih, na katere se mreža osredotoča, še posebej pa preko točke 3. zagovorništvo pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik ter predpisov. Dodatno vidimo dobro priložnost tudi v mreženju in sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami vključenimi v mrežo, s ciljem prenosa znanj s področja digitalne dostopnosti in pridobitve novih zagovornikov na tem za vse pomembnem področju.

Kratkoročni cilji sodelovanja

Naši kratkoročni cilji (v roku enega leta) sodelovanja z mrežo so vezani na možnosti zagovorništva področja digitalne dostopnosti preko mreže in njenega delovanja, po možnosti tudi preko ustanovitve delovne skupine na tem področju (primerljivo, kot deluje Delovna skupina za digitalno vključenost starejših).

Sekundarni cilj je vezan na prenos znanj in informacij na druge NVO v okviru mreže, preko katerega računamo, da bomo dobili nove zagovornike področja digitalne dostopnosti.