Skoči na vsebino Zemljevid strani

Oblikovanje strokovnega sveta in ožje delovne skupine Zavoda A11Y.si

V Zavodu za digitalno dostopnost A11Y.si si od samega začetka, junija 2022, prizadevamo za transparentno delovanje, ki temelji na stroki ter povezanosti z uporabniki z oviranostmi.

Končno oblikovana je tudi ožja delovna skupina, ki jo sestavljajo:

  • Tilen Škraba, višji svetovalec in presojevalec,
  • Bojan Mord, presojevalec in svetovalec, predstavnik oseb za področje gluhih in naglušnih; Zavod Hiša slovenskega znakovnega jezika,
  • mag.Andreja Bevc, presojevalka pripravnica;
  • Gregor Vidmar, presojevalec pripravnik,
  • Boštjan Vogrinčič, presojevalec pripravnik, predstavnik oseb z oviranostjo vida,
  • Grega Fajdiga, prevajalec, presojevalec pripravnik, predstavnik oseb z gibalno oviranostjo.

Oblikovali smo strokovni svet zavoda, ki ga vodi:

Člani strokovnega sveta so še:

  • mag.Andreja Bevc, predstavnica lastnika,
  • Bojan Mord, predstavnik oseb za področje gluhih in naglušnih; Zavod Hiša slovenskega znakovnega jezika,
  • Gregor Vidmar, predstavnik razvijalcev,
  • Tilen Škraba, direktor zavoda.

Tako delovna skupina kot strokovni svet se lahko razširita z dodatnimi strokovnimi predstavniki oseb z oviranostjo.