Skoči na vsebino Zemljevid strani

Mednarodni teden gluhih

V svetu, obdanim z zvoki in govorom, si je enostavno predstavljati komunikacijo kot nekaj samoumevnega. Toda za milijone gluhih in naglušnih posameznikov po vsem svetu vsakodnevna komunikacija predstavlja edinstven niz izzivov. Da bi jih osvetlili in se hkrati spomnili na raznolikost gluhe skupnosti, vsak tretji teden v septembru obeležujemo Mednarodni teden gluhih. Ta pobuda, ustanovljena leta 1958 s strani Svetovne zveze gluhih, služi kot močan opomin na pomen vključevanja, ozaveščanja in enakih priložnosti za vse.

Par, ki se sporazumeva z uporabo znakovnega jezika.

Zgodovina Mednarodnega tedna gluhih

Mednarodni teden gluhih izvira iz prvega svetovnega kongresa Svetovne organizacije gluhih (WFD), ki je potekal septembra 1951. Od takrat je ta zrasel v globalno gibanje, ki združuje okrog 70 milijonov gluhih posameznikov iz različnih ozadij in kultur. Ponuja podlago za zagovarjanje pravic gluhih in naglušnih, pri čemer se osredotoča na izzive, s katerimi se srečujejo, ter prispevke, ki jih dajejo družbi.

Gluha skupnost v Sloveniji

V Sloveniji ima skupnost gluhih in naglušnih bogato zgodovino, ki sega v leto 1931. Velja za eno najstarejših invalidskih organizacij in vključuje 13 medobčinskih društev gluhih in naglušnih posameznikov. Združuje okoli 1000 oseb, ki imajo slovenski znakovni jezik za svoj materin jezik. Slovenski znakovni jezik je zapisan tudi v slovensko ustavo in ima tudi svoj zakon - Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ). Uporabo slovenskega znakovnega jezika za informacije vezane na upravne postopke zapoveduje tudi Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Nevidna invalidnost: Gluhota

Eden od ključnih sporočil Mednarodnega tedna gluhih je poudariti pogosto nevidno naravo gluhote kot invalidnosti. Čeprav morda ni takoj očitna, gluhota globoko vpliva na govorno-socialno komunikacijo in lahko privede do doživljenjske izolacije od slišečega sveta. Gluhi posamezniki se pogosto srečujejo z izzivi pri dostopu do informacij, zaposlitve in izobraževanja, kar bistveno vpliva na njihovo kakovost življenja.

Zagovarjanje enakega dostopa

Eden glavnih ciljev Mednarodnega tedna gluhih je zagovarjanje enakega dostopa do informacij, storitev in priložnosti za gluhe in naglušne. S ponudbo usposobljenih tolmačev, pretvarjanja govora v besedilo v realnem času, indukcijsko zanko ter kompetentnih posameznikov, ki lahko predstavijo vsebine na dostopen način, si tako organizacije prizadevajo spodbuditi gluho skupnost za aktivno sodelovanje v različnih vidikih življenja.

Mednarodni teden gluhih služi kot opomin, da je raznolikost moč, ki jo velja praznovati, in vključevanje cilj, vreden zasledovanja. Poziva družbo, naj prepozna edinstvene izzive, s katerimi se soočajo gluhi in naglušni, ter da skupaj delamo v smeri bolj vključujočega sveta, kjer se odpravljajo komunikacijske ovire in kjer so priložnosti odprte za vse.