Skoči na vsebino Zemljevid strani

Podjetja

Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide je v času pisanja te vsebine šele v fazi priprave. To je prvi zakon s področja (digitalne) dostopnosti, ki obveznosti glede spoštovanja standardov dostopnosti nalaga tudi zasebnim subjektom.

Področja uporabe

Predlog zakona določa, da morajo vsi pravni subjekti, z izjemo mikro podjetij, zagotoviti dostopnost na v zakonu opredeljenih proizvodih. To je opredeljeno v 3. členu zakona in vsebuje tudi bankomate, prodajalne avtomate za vozovnice, terminale za zagotavljanje informacij, e-bralniki, e-knjige, spletne trgovine, spletne bančne storitve in še mnogo več.

3. člen zakona

(1) Zakon se uporablja za naslednje proizvode:

 1. potrošniške sisteme računalniške strojne opreme za splošno rabo in operacijske sisteme teh sistemov strojne opreme;
 2. naslednje samopostrežne terminale:
  1. plačilne terminale;
  2. samopostrežne terminale, namenjene zagotavljanju storitev, za katere se uporablja ta zakon:
   1. bankomate;
   2. prodajne avtomate za vozovnice;
   3. avtomate za prijavo;
   4. interaktivne samopostrežne terminale za zagotavljanje informacij, razen terminalov, ki so nameščeni kot sestavni deli vozil, zrakoplovov ali ladij;
 3. potrošniško terminalno opremo z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za elektronske komunikacijske storitve,
 4. potrošniško terminalno opremo z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za dostop do avdiovizualnih medijskih storitev, ter
 5. e-bralnike.

(2) Zakon se uporablja za naslednje storitve:

 1. elektronske komunikacijske storitve, razen storitev prenosa, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev stroj-stroj;
 2. storitve, ki zagotavljajo dostop do avdiovizualnih medijskih storitev;
 3. naslednje elemente storitev zračnega, avtobusnega in vodnega potniškega prevoza, razen storitev mestnega, primestnega in regionalnega prevoza, za katere se uporabljajo le elementi iz točke (v):
  1. spletišča;
  2. storitve na osnovi mobilnih naprav, vključno z mobilnimi aplikacijami;
  3. elektronske vozovnice in storitve izdajanja elektronskih vozovnic;
  4. zagotavljanje informacij o prevoznih storitvah, vključno s potovalnimi informacijami v realnem času; v primeru informativnih zaslonov je to omejeno le na interaktivne zaslone, ki so na ozemlju Unije, ter
  5. interaktivne samopostrežne terminale na ozemlju Unije, razen tistih, ki so nameščeni kot sestavni deli vozil, zrakoplovov ali ladij, ki se uporabljajo za zagotavljanje kateregakoli dela takšnih storitev potniškega prevoza;
 4. potrošniške bančne storitve;
 5. e-knjige in namensko programsko opremo ter
 6. storitve e-trgovine.

Sklicevanje na standarde

Ta zakon se ne sklicuje neposredno na standarde, uporablja pa enako izrazoslovje, kot se uporablja v primeru standardov WCAG (POUR).

Iz tega in iz predstavitev predstavnikov EU je logično sklepati, da se bodo uporabljali enaki standardi, torej WCAG in EN 301 549.

Podlaga za sprejetje zakona

Osnova za sprejetje zakona je European accessibility act, bolj natančno Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.04.2019 o dostopnosti za proizvode in storitve.

Kako vam lahko pomagamo?

S področjem digitalne dostopnosti se ukvarjamo že več, kot 10 let.

S svojimi izkušnjami vam lahko pomagamo pri načrtovanju, izdelavi ali prilagoditvi dostopnih spletnih strani in aplikacij. Pomagamo vam lahko pri pogovorih z morebitnimi izvajalci ter pri spremljanju rezultatov iz pogleda skladnosti s standardi digitalne dostopnosti in zakonodaje.

Ste podjetje, ki bo moralo do leta 2025 ustrezno prilagoditi svoje poslovanje?

Povabite nas na sestanek. Skupaj lahko pregledamo stanje in vaše potrebe ter naredimo načrt za implementacijo sprememb, pri katerih vam lahko s svetovanjem in nadzorom tudi pomagamo.

Usposobimo lahko vaše zaposlene, da bodo govorili dostopnost.