Skoči na vsebino Zemljevid strani

Dostopnost dokumentov

Vsaka vsebina je najbolj dostopno predstavlja preko html, ob predpostavki, da je pripravljena na dostopen način. Ne glede na to se vsakodnevno srečujemo s kupom dokumentov v različnih oblikah. Od MS Word, MS Excel, Adobe PDF, RTF, pa tudi navadnih tekstovnih dokumentov. Nekateri od teh so objavljeni tudi na spletnih straneh in s tem postanejo del strani. V takem primeru nedostopen dokument pomeni nedostopno stran.

Seveda moramo za dostopnost dokumentov poskrbeti tudi, če le ti niso objavljeni na spletu. Nikoli ne vemo, komu vse onemogočamo enakopraven dostop do informacij v njih, če za to ne poskrbimo. Dostopen dokument je dokument pripravljen na način, da do njegovih vsebin enostavno dostopajo videči, slabovidni in tudi slepi bralci.

Kot na drugih področjih, je dostopnost dokumenta najlažje zagotoviti, če nanjo mislimo od samega začetka.

Kako zagotovimo dostopnost dokumenta?

Lastnosti dokumenta

Ne glede na to, kakšno vrsto dokumenta urejamo, ima vsak od dokumentov svoje lastnosti, ki avtorju omogočajo, da opredeli naslov dokumenta, avtorja, ključne iskalne besede, jezik in predmet dokumenta. Pri dokumentih, kjer je možno, moramo ustrezno nastaviti ustrezen jezik – pri nas praviloma Slovenščino.

Opisi in oblikovanje grafičnih elementov

Če dokument vsebuje slike, grafe, tabele, diagrame, podpise in podobno, moramo poskrbeti za ustrezne tekstovne opise vseh teh elementov. Na ta način uporabnikom bralnikov zaslona omogočimo enakopraven dostop do informacij, ki jih s temi elementi želimo podati bralcu. Pri nekaterih dokumentih in nekaterih elementih lahko vnesemo Alt tekst, kot na spletnih straneh, drugod moramo opise podati pred/po/ob elementih.

Kontrasti in barve

Paziti moramo, da v dokumentih uporabljamo ustrezne kontraste in ustrezne barve. To velja tako za tekst, kot tudi za vključene grafične elemente. Graf v zeleni in rdeči barvi za marsikoga recimo ni berljiv. To lahko ločimo tudi za vzorci ali z razmaki.

Enako velja za drugo sporočanje vsebin – podobno, kot na spletnih straneh. Barva ne sme biti edini način podajanja informacij.

Struktura in berljivost

Poskrbeti moramo za ustrezno strukturo (naslovi) in berljivost dokumenta. Izbrati moramo ustrezno tipografijo in uporabiti dovolj veliko pisavo. Ko nekaj naštevamo, za to uporabimo sezname, ravno tako uporabimo oštevilčevanje. Pri kompleksnejših dokumentih poleg ustrezne strukture naslovov vključimo tudi kazalo.

Vedno uporabljamo levo poravnan tekst.

Uporabite preverjanje dostopnosti

Veliko urejevalnikov dokumentov že vsebuje preverjanje dostopnosti, ki sicer ni popolno, je pa dobro pomagalo. Ne bo moglo opozoriti, da slika ni ustrezno opisana (vsebinsko), bo pa lahko ugotovilo, da sploh ni opisana. Lahko bo opozorilo na tabele in da npr. jezik dokumenta ni določen.

Vsaka pomoč v fazi učenja pride prav.

Kako vam lahko pomagamo?

Verjamemo, da tudi pri vas producirate različne dokumente.

Koliko od teh dokumentov je namenjeno širši javnosti ali neznanim osebam? Koliko od teh dokumentov je univerzalno dostopnih.

Pomislite na ustrezno zasnovo in oblikovanje od samega začetka. Začnite producirati dostopne dokumente.

Pri tem vam lahko pomagamo s svojimi izkušnjami, v obliki svetovanj in usposabljanj, ki so smiselna za vaše interne in morebitne zunanje izvajalce in sicer že v zgodnji fazi načrtovanja. Tako bo prenova v smislu univerzalne dostopnosti najučinkovitejša.