Skoči na vsebino Zemljevid strani

Oblikovanje za uporabnike z anksioznostjo

Pri oblikovanju storitev z mislijo na uporabnike z anksioznostjo je treba uporabnikom zagotoviti dovolj časa in podporo za dokončanje različnih dejanj ter poskrbeti za transparentnost postopkov in jasnost podatkov.

Omogočite uporabnikom dovolj časa, da dokončajo dejanje

Uporabnikov ne silite k hitenju in ne postavljajte nepraktičnih časovnih omejitev

Ljudje z anksioznostjo morda potrebujejo več časa, da dokončajo določen postopek, ker so zadržani ali se bojijo, da bi naredili napako. Poskrbite, da bodo časovne omejitve za dejanja dovolj dolge.

Pojasnite, kaj se bo zgodilo po dokončanju storitve

Uporabniki morajo vedeti, kaj se bo zgodilo v naslednjih korakih oziroma časovnih obdobjih

Storitve, ki se končajo brez oprijemljivih smernic o tem, kaj bo sledilo, lahko povečajo anksioznost uporabnikov. Na primer, če oseba želi nov potni list, jo obvestite o naslednjih korakih in o tem, kako dolgo običajno ti koraki trajajo.

Poskrbite, da bodo pomembni podatki jasni

Uporabniki morajo imeti dober pregled nad posledicami svojih dejanj

Ljudje postanejo bolj anksiozni pri storitvah, ki imajo posledice neposredno zanje. Pomembno je, da so informacije podane jasno in preprosto. Če je za vašo storitev potrebno opozorilo uporabnikom v zvezi z njihovimi dejanji, poskrbite, da bodo imeli dovolj informacij za pravilno odločitev, da bodo brez strahu izvedli nadaljnje postopke.

Uporabnikom omogočite potrebno podporo za dokončanje storitve

Podpora ali pomoč naj ne bo težko dostopna

Uporabniki z anksioznostjo večkrat potrebujejo dodatno pomoč za dokončanje storitve. Uporabniki, ki storitve ne morejo dokončati sami, potrebujejo pomoč druge osebe.

Uporabnikom omogočite preverjanje njihovih odgovorov pred oddajo

Uporabniki ne smejo dvomiti o podanih odgovorih

Uporabnike lahko pomirimo, če jim damo priložnost, da preverijo in po potrebi spremenijo odgovore, preden jih oddajo. Brez tega koraka so uporabniki slabše poučeni, kar lahko poveča anksioznost.