Skoči na vsebino Zemljevid strani

Oblikovanje za uporabnike bralnikov zaslona

Pri oblikovanju storitev z mislijo na uporabnike bralnikov zaslona je treba poskrbeti, da so vse vsebine, ki vsebujejo relevantne informacije, in elementi, ki so potrebni za uporabo določenih storitev, neredundantni in dostopni podpornim tehnologijam.

Opišite slike in priskrbite prepise videoposnetkov

Podatkov ne prikazujte le na slikah ali v videoposnetkih

Uporabniki, ki zelo slabo vidijo, morajo nekako priti do podatkov, ki jih podajajo vizualni elementi strani. Vedeti morajo tudi, ali so na strani dodatne podrobnosti, ki jih niso zaznali. Priskrbite besedilo oziroma opise fotografij, ilustracij, diagramov, grafov, animacij in videoposnetkov, da jih bo bralnik zaslona lahko na glas prebral. S temi podatki si lahko pomagajo tudi spletni iskalniki. V videoposnetkih uporabite tudi zvočne opise, bodisi vključene v sam videoposnetek bodisi kot dodatek.

Uporabljajte linearno, logično razporeditev

Vsebine ne razvlecite po vsej strani

Bralnik zaslona vodi uporabnike po spletni strani v vrstnem redu, ki je naveden v kodi HTML. Vrstni red morda ne bo enak, kot je prikazan na strani. Če bralnik zaslona prebere elemente zunaj konteksta ali v napačnem vrstnem redu, lahko uporabnika to zmede. Uporabnikov tok misli se lahko prekine, če je element, ki ga uporabnik pričakuje, denimo gumb za oddajo podatkov, v HTML-ju naveden daleč za ali pred vnosnim poljem, vizualno pa sta si precej blizu. Poskrbite, da se bodo bralniki zaslonov premikali po straneh v pravilnem vrstnem redu.

Strukturo vsebine določite s HTML5

Oblikovanja strukture ne prepuščajte umeščanju ali velikosti besedila

Bralnik zaslona besedilo po navadi prebere z enakim glasom ne glede na velikost ali »težo« črk ali drugo oblikovanje. Bralniki zaslona tudi ne opisujejo vizualne postavitve vsebine na spletni strani niti njenega pomena.

Za učinkovito razumevanje vsebine spletne strani uporabniki potrebujejo elemente, kot so podnaslovi, opisi elementov v obrazcih in seznami, ki so pravilno označeni v jeziku HTML. Podobno je treba gradnike strani (glavo, vrstico za navigacijo, glavno vsebino in nogo) izpostaviti z ustreznimi značkami, da bralnik te strukture zvočno sporoči, jih razume in skoči nanje.

Oblikujte za uporabo izključno tipkovnice

Ne silite k uporabi miške ali zaslona

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslona, pogosto ne vidijo miškinega kazalca. Namesto miške za premikanje po strani uporabljajo tipkovnico in skačejo med elementi, kot so povezave, polja obrazcev in gumbi. Poskrbite, da je mogoče vsa dejanja na strani začeti in končati izključno z uporabo tipkovnice. To obsega zapiranje obvestil, dostop do pomoči, nadzor nad videoposnetki in oddajo obrazcev.

Pišite jasne opise povezav in naslovov

Ne pišite nejasnih opisov povezav in naslovov

Bralniki zaslona lahko preberejo seznam vseh naslovov ali povezav na strani. Tako lahko uporabnik skoči na želeno postavko, ne da bi moral poslušati celotno vsebino. Povezave do naslovov morajo biti smiselne tudi brez konteksta. Seznam povezav z imenom »Preberi več« nima nobenega pomena. Namesto tega raje opišite ciljni razdelek, da se bo uporabnik lahko odločil, ali je našel pravega.