Skoči na vsebino Zemljevid strani

Oblikovanje za slabovidne uporabnike

Pri oblikovanju storitev z mislijo na slabovidne uporabnike je treba zagotoviti, da so vsebine in elementi primerno kontrastni, logično razporejeni in neposredno dostopni.

Uporabljajte pisavo z visokim barvnim kontrastom in primerne velikosti za udobno branje

Ne uporabljajte nizkih barvnih kontrastov in majhnih pisav

Poskrbite, da bo privzeti videz besedila lahko berljiv, da bodo osebe z okvaro vida lahko hitro prejele informacije, zlasti če podporna tehnologija ni na voljo.

Objavite vse informacije na spletnih straneh

Ne skrivajte informacij med datotekami za prenos

HTML je najbolj dostopen format, saj lahko uporabniki spremenijo videz spletnih strani in ga prilagodijo svojim potrebam, denimo z uporabo visoko kontrastnih barv ali velikih črk. Besedilo je mogoče tudi brati na glas. Za druge formate so pogosto potrebni dodatni koraki in zaganjanje dodatne programske opreme, so težje dosegljivi in manj prilagodljivi na zaslonu.

Uporabite kombinacijo barv, likov in besedila

Pomena ne izražajte z barvami

Primanjkljaji glede zaznave barv (barvna slepota) so pogosta motnja, zaradi katere je zaznavanje nekaterih barv oteženo. Zaradi tega je oteženo razumevanje določenih elementov, denimo gumbov in grafov, ki informacije sporočajo s pomočjo barv. V takih primerih uporabite druge označevalce, denimo besedilne oznake ali različne sloge črtkanih črt.

Uporabljajte linearno, logično razporeditev

Vsebine ne razvlecite po vsej strani

Uporabniki zaslonskih povečeval lahko spregledajo vsebino, kot je stolpec ob strani, če jih ne pričakujejo ali o njih niso obveščeni. To se še posebej rado zgodi, če se med povezavami ali elementi obrazca premikajo s tipko tabulator. Postavite elemente v logično zaporedje, da jih bodo uporabniki na določenem mestu pričakovali.

Nekateri uporabniki si besedilo povečajo in uporabijo še funkcijo za povečevanje ali pa uporabijo le eno od teh dveh možnosti. Oblika spletne strani se mora prilagajati izbiri in po potrebi prikazati različico za mobilnike z razporeditvijo z enim stolpcem.

Gumbe in obvestila umestite v kontekst

Elementov ne ločujte od njihovega konteksta

Ko uporabnik uporablja zaslonsko povečevalo, se na zaslonu hitro izgubi, če mora iskati določen element strani. Elemente, kot so besedilo s pomočjo, sporočilo o napakah, gumbi za oddajo podatkov in obvestila, umestite blizu elementov, s katerimi so povezani.