Skoči na vsebino Zemljevid strani

Oblikovanje za gluhe in naglušne uporabnike

Pri oblikovanju storitev z mislijo na gluhe in naglušne uporabnike morajo biti informacije podane preprosto, logično in pregledno, video vsebine morajo imeti podnapise ali prepise, različne komunikacijske storitve pa morajo imeti možnost izbire različnih načinov komunikacije.

Pišite v preprosti slovenščini

Ne uporabljajte prispodob in frazemov

Za ljudi, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, je ta lahko njihov prvi jezik. Slovenščino lahko dojemajo kot svoj drugi jezik. Struktura stavka se lahko med tema jezikoma razlikuje, zato mora biti vsebina preprosta, da je za uporabnike slovenskega znakovnega jezika lažje berljiva.

Uporabljajte podnapise ali priskrbite prepise videoposnetkov

Vsebine ne prikazujte le v zvočni ali video obliki

Gluhi ali naglušni uporabniki morajo vsebino vaših posnetkov videti. Ne zanašajte se na to, da znajo uporabniki izgovorjeno vsebino prebrati z ustnic. Posnetki morajo biti opremljeni s podnapisi, prepisom ali tolmačem za znakovni jezik. Več možnosti boste dali na voljo, več potrebam uporabnikov boste zadostili.

Uporabite linearno, logično razporeditev

Ne oblikujte zapletenih razporeditev in menijev

Uporabniki, za katere slovenščina ni prvi jezik, bodo morda imeli težave oziroma jih bo utrudilo branje velikih količin besedila. Logična postavitev jim lahko pomaga pri presoji, katero vsebino morajo prebrati, da bodo dokončali opravilo.

Vsebino razbijte s podnaslovi, slikami in videoposnetki

Uporabnikov ne silite k branju dolgih odstavkov

Slovenski znakovni jezik je zelo vizualno usmerjen. Z uporabo vizualnih elementov namesto besedila lahko uporabnikom ob primernem kontekstu zelo pomagate. Dolgi odstavki so za tiste, katerih prvi jezik ni slovenščina, težko razumljivi. S podnaslovi lahko pojasnite namen besedila, ki sledi.

Omogočite uporabnikom izbiro oblike želene pomoči, ko se naročijo na določeno storitev.

Naj telefon ne bo edini način stika z uporabniki

Gluhi ali naglušni uporabniki se morda ne morejo odzvati na telefonski klic. Ljudem omogočite, da sami navedejo, kako vzpostaviti stik z njimi. Če je za vašo storitev potreben neposreden stik, oblikujte vmesnik, ki uporabnikom omogoča, da zahtevajo pomoč pri komunikaciji (in izbiro vrste pomoči).